NHÂN CÁCH TRÍ TUỆSÁNG TẠO

3 GIÁ TRỊ CỐT LỖI CỦA TRƯỜNG THPT ĐÔNG Á

CƠ SỞ VẬT CHẤT

ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

HỌC PHÍ

CHẾ ĐỘ MIỄN GIẢM

TUYỂN DỤNG

BIỂU MẪU HỒ SƠ

Năm thành lập

2006


Số lượng học sinh

20,000

Tỷ lệ đậu tốt nghiệp

100%

Tỷ lệ vào đại học

90%

Đăng Ký Trực Tuyến