1. TẦM NHÌN

Hướng tới xây dựng trường THPT Đông Á thành trường chất lượng cao, môi trường giáo dục có chất lượng giúp học sinh khu vực cửa ngõ phía Tây được chuẩn bị cách tốt nhất để trở thành nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu phát triển của thành phố Hồ Chí Minh,

Tiếp tục hoàn thiện phong cách giáo viên và học sinh trên cơ sở kế thừa truyền thống yêu nước, dạy giỏi, học giỏi đồng thời kiến tạo phẩm chất gắn với yêu cầu của thời đại

Nhà trường là nơi học tập uy tín, chất lượng, an toàn, đầy sự cảm thông chia sẻ, tạo cơ hội công bằng cho mọi học sinh, mọi gia cảnh. Học sinh được trau dồi kiến thức, phát triển khả năng chuyên biệt, được trang bị các giá trị sống, rèn luyện các kỹ năng mềm và định hướng được nghề nghiệp, làm nền tảng vững chắc cho tương lai các em;

2. SỨ MỆNH

Kiến tạo một môi trường thuận lợi để học sinh có cơ hội rèn luyện và được bồi dưỡng thường xuyên các kỹ năng cần thiết cho tương lai, đặc biệt là nhóm kỹ năng học tập đỉnh cao, nhóm kỹ năng mềm và nhóm kỹ năng sống còn. 

Cung cấp nền tảng kiến thức vững chắc cho học sinh bằng nhiều phương pháp giáo dục hiện đại, giúp các em tiếp cận tri thức của nhân loại một cách nhẹ nhàng và tự nhiên nhất.

Giúp các học sinh phát huy hết những năng lực tiềm ẩn của chính mình, với một văn hoá giáo dục hiện đại, với những cách thức giao tiếp, truyền đạt mới mẻ, là thành phần tiên phong cho việc nâng cao chất lượng hệ thống giáo dục Quốc gia Việt Nam.

3. GÍA TRỊ CỐT LỖI

Nhân cách: nhân cách đóng vai trò hết sức quan trọng đối với cuộc đời của một con người.Trường THPT Đông Á vạch ra chiều hướng cho sự hình thành và phát triển nhân cách của học sinh và dẫn dắt sự hình thành và phát triển nhân cách của học sinh nhằm giúp các em trở thành những người tốt, những công dân có ích cho xã hội.

Trí Tuệ: Trí tuệ được thể hiện qua tư duy sáng tạo của mỗi người, trí tuệ có nhiều cấp độ khác nhau. Đối với con người chúng ta, tri thức quan trọng nhưng nó chưa là gì so với trí tuệ. Vì suy cho cùng, tri thức chỉ là một nền tảng sơ khai ban đầu để rèn luyện trí tuệ mà thôi. Ý thức được đều đó, thầy và trò trường Đông Á đã, đang và sẽ không ngừng trau dồi, rèn luyện để nâng cao trí tuệ.

Sáng Tạo: là một phẩm chất cốt lõi của mỗi người công dân của thế kỷ 21. Với vai trò tiên phong trong công cuộc đổi mới và phát triển giáo dục, giáo viên và học sinh nhà trường luôn phải vượt lên chính mình, tự làm mới chính mình để thực hiện sứ mệnh tiếp nối và phát triển. Vì vậy Nhà trường cũng sẽ là một điển hình Sáng tạo trong áp dụng các tiến bộ khoa học để xây dựng chương trình giáo dục, phương pháp dạy học hiện đại, tiên tiến, chất lượng tạo tiền đề để các em học sinh tự chủ và sáng tạo trong học tập và công việc trong tương lai.