HỌC PHÍ NĂM HỌC 2023-2024

HAI BUỔI


2,000,000 đ/ tháng


Học buổi sáng

Học buổi chiều

 

BÁN TRÚ


3,205,000 đ/ tháng


Học buổi sáng

Ăn nghỉ trưa tại trường

Học buổi chiều

NỘI TRÚ


5,400,000 đ/ tháng


Học buổi sáng


Ăn nghỉ trưa tại trường

Học buổi chiều

Ăn tối

Phụ đạo & truy bài buổi tối

Sinh hoạt tại trường

HAI BUỔI


2,200,000 đ/ tháng


Học buổi sáng

Học buổi chiều

 

BÁN TRÚ


3,405,000 đ/ tháng


Học buổi sáng

Ăn nghỉ trưa tại trường

Học buổi chiều

NỘI TRÚ


5,600,000 đ/ tháng


Học buổi sáng


Ăn nghỉ trưa tại trường

Học buổi chiều

Ăn tối

Phụ đạo & truy bài buổi tối

Sinh hoạt tại trường

 

HAI BUỔI


2,600,000 đ/ tháng


Học buổi sáng

Học buổi chiều

 

BÁN TRÚ


3,805,000 đ/ tháng


Học buổi sáng

Ăn nghỉ trưa tại trường

Học buổi chiều

 

NỘI TRÚ


6,000,000 đ/ tháng


Học buổi sáng


Ăn nghỉ trưa tại trường

Học buổi chiều

Ăn tối

Phụ đạo & truy bài buổi tối

Sinh hoạt tại trường

bảng chi phí đồng phục

Áo nam + Cà vạt : 210.000 đ/cái
Quần nam : 200,000 đ/cái
Áo nữ + nơ : 200,000 đ/cái
Váy nữ : 200,000 đ/cái
Áo thể dục : 120,000 đ/cái
Quần thể dục : 80,000 đ/cái
Ba lô : 200,000 đ/cái