1. Tầm nhìn:

          Trường THPT Đông Á hướng tới một trường phổ thông chất lượng cao và hội nhập khu vực trong 5 năm tới. Học sinh tốt nghiệp THPT Đông Á phải có trình độ Anh văn mức độ IELTS 6.5 trở lên.

2. Sứ mệnh:

          Tạo dựng một môi trường giáo dục tốt lấy kỷ luật làm nên tảng, lấy đạo đức và lối sống là phương tiện, đạt trình độ THPT tiên tiến có đủ năng lực, tâm thế để học tập và làm việc là mục tiêu.

3. Giá trị cốt lõi:

          + Dạy học hướng tới người học để phát huy hết năng lực của từng học sinh.
          + Dạy học hướng tới nghề nghiệp để tạo những bước đi đầu tiên xây dựng cuộc sống bền vững và tốt đẹp sau này.

————————————————–

Trường Trung Học Phổ Thông Đông Á

Địa chỉ: 108 Đường Lê Thúc Hoạch, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP.HCM

Điện thoại tư vấn 24/7: 0971.788.804 – 0965.778.805

Đăng kí trực tuyến tại Website: https://dongaschool.edu.vn/dang-ky

Phòng tư vấn tuyển sinh