CHÍNH SÁCH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ NĂM HỌC 2022-2023

1. Giảm học phí khi đóng trước theo tỷ lệ:

  • Giảm 3% nếu đóng trước 03 tháng.
  • Giảm 5% nếu đóng trước 06 tháng.
  • Giảm 10% nếu đóng trước cả năm học.

2. Giảm học phí các trường hợp sau (chỉ giảm một trong các tiêu chí sau):

2.1. Giảm 50% cho các đối tượng:

Giảm 50% học phí cho học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi năm học trước. Trường hợp học sinh không duy trì được danh hiệu học sinh giỏi sẽ không được giảm học phí theo quy định từ thời điểm không đạt danh hiệu học sinh giỏi.

2.2. Giảm 10% cho các đối tượng:

  • Học sinh có anh/chị/em ruột hiện cùng học tại trường.
  • Con thương binh, liệt sĩ.
  • Học sinh là người dân tộc thiểu số.
  • Học sinh có hộ khẩu thường trú tại địa bàn phường trường trú đóng.

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Đăng ký trực tuyến