TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐÔNG Á
Địa chỉ: 108 Lê Thúc Hoạch, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp.HCM
Hotline 24/7: 0971 788 804 – 0965 778 805