Thông báo tuyển dụng nhân sự 2022 (15-02-2022)

Căn cứ nhu cầu sử dụng lao động năm 2022-2023. Trường Trung học phổ thông Đông Á thông báo tuyển dụng lao động các vị trí như sau:

xem chi tiết

Thông báo tuyển dụng nhân sự 2022 (06-01-2022)

Căn cứ nhu cầu sử dụng lao động năm 2022-2023. Trường Trung học phổ thông Đông Á thông báo tuyển dụng lao động các vị trí như sau:

xem chi tiết